Till innehåll på sidan

Environmental Impacts of Electronic Media: A Comparison of a Magazine´s Tablet and Print Editions

Tid: Fr 2013-03-22 kl 13.00

Plats: Sal B2, Brinellvägen 23, entréplan, KTH

Ämnesområde: Planerig och beslutsanalys, Miljöstrategisk analys

Licentiand: Mohammad Ahmadi Achachlouei

Granskare: Assoc. Prof. Stig Irving Olsen, Technical University of Denmark

Huvudhandledare: Göran Finnveden