Till innehåll på sidan

LCA of ICT solutions: environmental impacts and challenges of assessment

Tid: On 2014-01-29 kl 10.00

Plats: L51, Drottning Kristinas Väg 30

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys med inriktning mot Miljöstrategisk analys

Licentiand: Yevgeniya Arushayan

Granskare: Dr Chris Preist, University of Bristol

Huvudhandledare: Docent Anna Björklund