Making travel sustainable with ICT? The social practice of travel planning and travel information use in everyday life

Tid: Må 2014-11-10 kl 14.00

Plats: Q34, Osqualdasväg 6, pl. 3

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys med inriktning mot Miljöstrategisk analys

Respondent: Åsa Nyblom

Opponent: Docent Marie Thynell, Göteborgs universitet

Handledare: Professor Mattias Höjer

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2014-10-13