Till innehåll på sidan

Smart Cities and Climate Targets; Reducing cities' energy use with ICT and travel information

Tid: Fr 2014-10-24 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys, Miljöstrategisk analys

Respondent: Anna Kramers, Miljöstrategisk analys - fms

Opponent: Professor Frank Berkhout, King's College, London, UK

Handledare: Mattias Höjer