Till innehåll på sidan

Tracking down Social Impacts of Products with Social Life Cycle Assessment

Tid: Fr 2014-01-17 kl 13.00

Plats: Sal D2, Lindstedtsvägen 5, entreplan

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys med inriktning mot miljöstrategisk analys

Respondent: Elisabeth Ekener Petersen

Opponent: Professor Jean-Pierre Revéret, Université du Québec á Montreal

Handledare: Professor Göran Finnveden