Till innehåll på sidan

Valuing ecosystem services - linking ecology and policy

Tid: Fr 2014-12-12 kl 14.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, Sing-Sing

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys med inriktning mot Miljöstrategisk analys

Respondent: Maria Noring

Opponent: PhD Berit Hasler, Aarhus University

Handledare: Docent Cecilia Håkansson