CESC i Almedalen

2016 anordnade vi två seminarier i samarbete med Naturskyddsföreningen för att synliggöra kopplingen mellan IT och hållbarhet. Läs gärna mer om dem nedan. Planeringen för 2017 är i full gång, mer information kommer snart!

Miljöpolitik & Digitalisering - möjligheter och hot

Almedalen den 6:e juli 2016 kl. 9:00-9:40 Donners Brasserie, Donners plats 3

Miljöpolitik & digitalisering - hur kan digitaliseringen bidra till att uppnå miljömålen? CESC, beslutsfattare och opinionsbildare introducerar och diskuterar den viktiga kopplingen mellan digitalisering och miljömässig hållbarhet och vad staten och andra aktörer kan göra för att bättre ta vara på digitaliseringens möjligheter.

På vilka sätt kan digitaliseringen göra störst nytta? Genom miljöinformation? Genom att skapa alternativ till resursintensiva aktiviteter? Vad gör staten och andra aktörer för att använda digitaliseringens möjligheter i miljöarbetet? Och för att minimera dess negativa effekter? Vad borde de göra? Hur kan digitaliseringens företrädare och utvecklare bidra där deras lösningar behövs? Hur får de veta vad de kan bidra med för att skapa en hållbar framtid?

Deltagare: Mattias Höjer, föreståndare för KTH Centre for Sustainable Communications introducerar kopplingen mellan IT och miljömässig hållbarhet. Därefter modererar han ett samtal mellan Björn Risinger, generaldirektör för Naturvårdsverket, Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores och Katarina Luhr, miljöborgarråd, kring vad staten och andra aktörer gör och borde göra för att utnyttja digitaliseringens möjligheter i miljöarbetet. 

Länk till Almedalsprogrammet

Digitaliserat delande - för miljöns skull?

Almedalen den 7:e juli 2016 kl. 9:00 – 9:40 Donners Brasserie, Donners plats 3

Delande & Digitalisering - kan digitalisering göra delandet mer miljövänligt? Framtidens resurser måste nyttjas mer effektivt. Allt fler väljer därför bort ägandet och väljer istället att hyra, låna, ge bort, byta - eller köpa begagnat.  Grundidén är att det är tillgången som är det väsentliga, inte själva ägandet. Hur kan digitaliseringen hjälpa till med detta? Vilket delande är det egentligen som spelar roll för resursanvändningen? De stora problemen handlar om transporter, lokaler och mat. Vad finns det för delandelösningar inom dessa tre områden? Vad behövs för att de ska slå igenom och för att de inte ska föra med sig ökad konsumtion?

Medverkande: I ett samtal mellan Maja Fjaestad, ledare för Socialdemokraternas grupp för digital politikutveckling​ och lektor/forskare på KTH, Åsa Minoz, Expert på innovation och kollaborativ ekonomi, ModigMinoz, Staffan Winter, Naturskyddsföreningen och Rikard Linde, Programchef Digitala samhället vid Tankesmedjan Fores, diskuteras hur digitalisering kan stödja delandet så att det faktiskt leder till minskad resursanvändning.

Samtalet inleds av Mattias Höjer, föreståndare för KTH Centre for Sustainable Communications. Moderator är Mikael Karlsson forskare på KTH och tidigare ordförande för Naturskyddsföreningen.

Länk till Almedalsprogrammet

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centre for Sustainable Communications, CESC, är ett tvärvetenskapligt Vinnex-centrum vid KTH. Övriga partners är Coop, Ericsson, Stockholm stad, Telia Company, TRF/Tillväxt och regionplaneförvaltningen samt Täby kommun. CESCs mission är att bedriva innovativ forskning om IT och kommunikation för hållbarhet och att bidra till en förändring av samhället i hållbar riktning. 
_________________________________________________________________

Vid frågor, kontakta gärna Anna Volckerts Kommunikationsansvarig volckerts@kth.se
08-790 64 52, 070-778 64 52

Hitta till Donners Brasserie:  www.donnersbrasserie.se/hitta-oss

Till sidans topp