CESC - Centre for Sustainable Communications

Välkommen! CESC är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum vid KTH. Vi tillhandahåller en plattform för kunskapsutbyte och samarbete mellan forskning, industri och den offentliga sektorn. Tillsammans med våra partners bedriver CESC forskning om hur informations- och kommunikationsteknologi kan bidra till att skapa en hållbar utveckling. Forskningen bedrivs huvudsakligen på engelska och därför finns också den mesta informationen på engelska. Besök gärna vår engelska webblats för mer information.

Läs mer om CESC på engelska!

Se även här för ett urval  CESC nyheter på svenska.

Summer School ICT4S 2017

We are delighted to announce the ICT4S Summer School, to be be held from July 31- August 4, 2017, at the Lorentz Centre, in Leiden, Netherlands. The ICT4S Summer School will focus both on how to make ICT greener, and how to leverage the power of ICT to develop sustainable solutions in diverse areas such as urban planning, transport, buildings, food, clean water, and sustainable development. More information here.

New Strategic Innovation Program!

The Swedish Energy Agency, Vinnova and Formas have decided to grant the application for setting up a Strategic Innovation Program for Smart Sustainable Cities with 40 MSEK/year the coming years. The program is a continuation of the Strategic Innovation Agenda for Smart Sustainable Cities that was initiated by CESC and the KTH Energy platform in 2013. Read more about it here.

Short podcast about future sustainable traffic solutions

Listen to Anders Gullberg in a five minute interview about future (climate) smart solutions for urban traffic. He presents his innovative research and ideas - based on digital transport systems and inspired by internet giants such as Spotify, Facebook and Google.

Click here to access the pod (In Swedish)

The Swedish EPA trained by KTH and CESC

On Nov 17:th, KTH / CESC and Open Lab arranged a full day of education for the department for research and analysis at the Swedish Environmental Protection Agency. Read all about it here.

Digitalisation for a Sustainable Climate - new report

The Digitalisation Commission has released its third report “Digitalisation for a Sustainable Climate”. Two of the four authors behind it are connected to CESC; Matlida Gennvi Gustafsson at Ericsson and Anna Kramers at KTH. More information (in Swedish) here.

8 CESC researchers at Swedish Sustainability Conference

On November 10, CESC will participate with 8 researchers in one track at the Swedish 2-day Sustainability Conference,  Miljöstrategidagarna. The theme is how digitalization can support a sustainable development.  More info. (in Swedish).

CESC engaged in project taking guided tours to next level

The Swedish Tourist Industry's Research and Development Fund, BFUF, has awarded 1.7M Kr to a project that will lead towards ”Context-Aware Augmented Reality Experiences In and Beyond the Museum”. The project will be led by Mario Romero from Visualization Studio, VIC, at KTH.

The aim of the project is to enrich and augment experiences at museums and guided tours, through augmented reality solutions in users’ mobile phones. Other organizations involved - a part from Centre for Sustainable Communications, CESC, and Visualization Studio at KTH, are Spårvägsmuséet, Stockholm City Museum and Världskulturmuséerna.  Press release (in Swedish)

Podcast: Elina Eriksson om smarta lösningar för delningsekonomi

Hur kan IT bidra till omställningen mot en hållbar samhällsutveckling? Hör CESCs Elina Eriksson berätta om smarta lösningar för delningsekonomi i nya podcast-serien ”Fem minuter med…”.

Calendar

Senaste publikationerna

Fler nyheter

CESC Poddcast

Green Leap

Green Leap är en del av CESC och är ett nätverk för design och hållbar utveckling.

Till sidans topp