Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

CESS stängde ner 2017-12-31

CESC - Centre for Sustainable Communications har lagt ner verksamheten 2017-12-31. Vi tackar alla som vi samarbetat med genom åren och alla som har deltagit i centret. Om ni behöver nå oss kan ni antingen besöka www.cesc.kth.se/team  där ni hittar kontaktuppgifter till medarbetare på CESC eller så kan ni kontakta antingen hojer@kth.se eller vare@kth.se

Websidan visas som den gjorde 2017-12-31

CESC - Centre for Sustainable Communications

Välkommen! CESC är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum vid KTH. Vi tillhandahåller en plattform för kunskapsutbyte och samarbete mellan forskning, industri och den offentliga sektorn. Tillsammans med våra partners bedriver CESC forskning om hur informations- och kommunikationsteknologi kan bidra till att skapa en hållbar utveckling. Forskningen bedrivs huvudsakligen på engelska och därför finns också den mesta informationen på engelska. Besök gärna vår engelska webblats för mer information.

Läs mer om CESC på engelska!

Se även här för ett urval  CESC nyheter på svenska .

Digitaliseringsguiden

Vill du bli bättre på att använda digitalisering för att nå dina miljömål? Grattis, nu finns digitaliseringsguiden tillgänglig som hjälper dig med just detta! Du får dessutom sno, ändra, bygga om och dela den hur du vill.https://www.cesc.kth.se/digit-for-environ

Så kan Sverige digitalisera för hållbarhet

Är digitaliseringen ett hinder på vägen eller en möjlighet för en hållbar samhällsutveckling? Hur säkerställer vi att effektivare processer också bidrar till hållbarhet? Vilka är de konkreta miljöproblem som digitaliseringen kan lösa? KTH bjuder in till en heldag om hur Sverige kan digitalisera för hållbarhet.

Centre for Sustainable Communications vid KTH har under tio års tid forskat kring digitaliseringens roll för en hållbar utveckling. Under dagen tar vi ett helhetsgrepp kring hur IT kan bidra till att lösa stora samhällsproblem. Vi berättar om lärdomar från vår forskning och samtalar med representanter från politik, näringsliv och myndigheter.

Calendar

Senaste publikationerna

CESC Poddcast

Lyssna på debatt om digitaliserade trafikplattformar
-I want to make technology a gift not a curse

Green Leap

Green Leap är en del av CESC och är ett nätverk för design och hållbar utveckling.