Till innehåll på sidan

Välkommen till guiden: Digitalisera för miljön!

Det här är en guide för dig som jobbar inom kommun eller landsting och som behöver konkreta tips på hur ni kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att lösa miljöproblem.
Det är också en guide för dig som jobbar med tjänsteutveckling inom digitaliseringsområdet, men som kanske ännu inte har funderat på hur du kan hjälpa kommuner med deras miljöutmaningar.

LÅNA, ÄNDRA ELLER SNO DEN HÄR GUIDEN!

Vi uppmuntrar till all användning/spridning av den här guiden; låna den, gör om den, sno den.  Hälp oss alla genom att göra den precis på det sätt som passar dig, din organisation eller ditt företag bäst! 

Varför behövs en guide för miljöstrategisk digitalisering?

Mer än hälften av jordens befolkning lever i dag i städer, och i Sverige är 85 procent av befolkningen stadsbor. Du som arbetar i eller med våra kommuner och landsting spelar en avgörande roll för att minska samhällets miljöpåverkan och bidra till framtidens hållbara städer.Ett sätt att minska samhällets miljöpåverkan är att jobba för vad vi kallar miljöstrategisk digitalisering.

Digitaliseringen är en kraft i sig själv som påverkar hur vi organiserar hela vårt samhälle. Det innebär att vi kan använda digitaliseringen som ett verktyg för att minska vår miljöpåverkan och nå miljömål både lokalt, nationellt och globalt.

Men digitalisering kan också möjliggöra ohållbara beteenden. Exempelvis kan konsumtionen och transporterna öka när e-handel gör varor från hela världen mer lättillgängliga än någonsin. Det innebär att vi måste tänka ett steg längre när vi skapar digitala tjänster för att de aktivt ska motverka ohållbara beteenden. Digitaliseringen kan också underlätta och stötta helt andra typer av miljöåtgärder. Ett höjt bensinpris blir inte lika kännbart, om det finns digitala tjänster som minskar behovet av att resa med bilen.

Hittills har det inte varit tillräckligt tydligt hur digitaliseringen kan minska vår miljöpåverkan. Vår erfarenhet visar att ni som jobbar med miljö-och digitaliseringsfrågor i kommun, landsting eller på företag behöver hitta bättre former för att samverka och driva detta arbete framåt.

Den här guiden  ger dig kunskap om var och hur du kan leta efter digitala lösningar på konkreta miljöproblem, samt uppmuntrar dig som är digital utvecklare att rikta fokus på miljöutmaningar. Vi hoppas den ska hjälpa dig att använda digitaliseringens möjligheter till att minska samhällets miljöpåverkan.

Innehållsansvarig:cesc-info@kth.se
Tillhör: Centre for Sustainable Communications
Senast ändrad: 2019-08-20