Till innehåll på sidan

Anders Gullberg, trafikforskare på CESC, svarar SNS Konjunkturråd i en replik på DN debatt:

Publicerad 2016-02-12

”Samhällnyttan kan inte räknas fram med ekonomiska kalkyler”

"Debattörernas resultat borde stämma dem till eftertanke. Är det rimligt att praktiskt taget alla satsningar på järnväg, ett av de mest effektiva trafikslagen, blir olönsamma samtidigt som bil/vägprojekt, ett av de minst effektiva trafikslagen, visar sig enormt lönsamma? Hur kan en 21 km lång motorväg, varav 19 km i tunnel och med endast två avfarter längs sträckan komma ut som ett av Sveriges mest lönsamma projekt? Det beror uteslutande på hur nyttan värderats av de tidsvinster på några minuter som trafikanter och gods antas komma att göra vid varje passage under loppet av flera decennier. Summeras dessa värden blir resultatet häpnadsväckande 86 miljarder. Att på detta sätt lägga samman en närmast oändlig mängd marginella och hypotetiska tidsvinster ger inget rimligt mått på samhällsnyttan hos Förbifart Stockholm.

Läs mer här:  www.dn.se/debatt/repliker/samhallnyttan-kan-inte-raknas-fram-med-ekonomiska-kalkyler/

Innehållsansvarig:cesc-info@kth.se
Tillhör: Centre for Sustainable Communications
Senast ändrad: 2016-02-12