Till innehåll på sidan

Här finns den lediga kapaciteten i storstadstrafiken

Publicerad 2015-04-14
Anders Gullberg Author of the paper, here together with Anna Kramers co-author to the resent debate article in Dagens Nyheter, DN.

Det finns överraskande gott om ledigt trafikutrymme i Stockholm visar en rapport som CESC, Centre for Sustainable Communications, ett tvärvetenskapligt forskningscentrum på Kungliga Tekniska Högskolan, tagit fram på uppdrag av Trafikverket.

Personbilar står parkerade 96 procent av tiden, i de bilar som rullar finns i genomsnitt 3,8 lediga platser och svåra trafikstockningar förekommer endast på en mycket liten del av vägnätet. I rapporten synliggörs, tvärtom mot vad brukligt är, den lediga kapaciteten i storstadstrafiken och hur den på olika sätt skulle kunna utnyttjas.

Hela rapporten finns tillgänglig här.  (pdf 2,4 MB)

Innehållsansvarig:cesc-info@kth.se
Tillhör: Centre for Sustainable Communications
Senast ändrad: 2015-04-14