Till innehåll på sidan

Nu blir miljöanalyser lättlästa

Lättillgänglig miljöinformation
Lättillgänglig miljöinformation via Footprinted.org
Publicerad 2011-10-17

Viktiga miljöfakta och analyser blir nu mer lättillgängliga och användarvänliga, tack vare det nya KTH-projektet Footprinted.org.
-Den öppna databasen ger nya möjligheter för beslutsfattare att hitta aktuell miljöinformation, säger Jorge Zapico, doktorand vid KTH:s Centre for Sustainable Communications (CESC).

Kvantitativ miljöforskning är A och O för att rätt sorts långsiktiga beslut ska kunna fattas i miljöfrågor. Men forskningsresultat och analyser har alltför ofta förvarats i slutna, exklusiva databaser, vilket har krånglat till processerna för användning och formatering av forskningsresultaten.

-Vår nya, öppna, webbaserade tjänst är utformad för att förenkla processen – miljöinformation ska både vara lättillgänglig och användarvänlig, säger Jorge Zapico.

Genom Footprinted får användaren gratis tillgång till miljöforskningsresultat, och all data finns lagrad i ett enkelt och flexibelt format som lätt kan ändras i samband med utveckling av nya tjänster.

-Vem som helst kan skapa, presentera, dela och återanvända informationen, säger Jorge Zapico. Olika källor av forskningen presenteras öppet, och till skillnad från slutna databaser har inte Footprinted strategin att ge kundspecifika svar – allt är öppet för alla.

Jorge Zapico
Jorge Zapico

-Databasen är att betrakta som en samlingsplats för miljöinformation, förklarar Jorge Zapico.

I sin nuvarande version innehåller Footprinted livscykelanalyser av olika material, produkter och processer. I nästa utvecklingssteg ska tjänsten också innefatta motsvarande analyser gällande enskilda konsumentprodukter.

Footprinted är resultatet av forskning inom KTH:s projekt Data Driven Sustainability, och är i dagsläget tillgänglig i betaversion på www.footprinted.org. Projektet är ett samarbete mellan KTH:s Centre for Sustainable Communications, Sourcemap Inc. och MIT Media Lab.

För mer information, kontakta Bernhard Huber, kommunikatör på Centre for Sustainable Communications, på telefon 08-790 64 52, eller bhuber@kth.se.

Katarina Ahlfort

Läs mer på projektets webbplats.