Till innehåll på sidan

Ny CESC-rapport om digitalisering och hållbar konsumtion

Publicerad 2015-04-28

Digitaliseringen innebär en stor möjlighet för Sverige i arbetet med att uppnå de uppsatta nationella miljömålen. IT har stor potential när det kommer till att skapa alternativ till invanda mönster samt nya hållbara sätt att agera och konsumera. Det konstaterar tre forskare i den rapport som CESC, Centre for Sustainable Communications vid KTH, tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket i syfte att belysa om, och i så fall hur, användningen av digitala tjänster kan bidra till omställningen till ett resurseffektivt samhälle och minskad miljöpåverkan.

I rapporten pekar forskarna ut fyra sätt att minska miljöbelastning och resursåtgång med hjälp av IT:

  • ersätta aktiviteter
  • intensifiera användningen av produkter, ytor och fordon
  • effektivisera processer
  • informera om alternativa val

Människor kan genom IT exempelvis mötas på distans, få information om samåkningsmöjligheter och kollektivtrafik, nyttja uppvärmda ytor bättre (”airbnb”, ”hoffice”, ”couchsurfing”) och skapa lättillgängliga andrahandsmarknader (”Blocket”, ”Tradera”). Men för att uppnå den potential som den här typen av IT-tillämpningar har så behöver också kraftfulla, miljöstyrande åtgärder som motverkar resursslöseri genomföras. Digitalisering utan annan styrning riskerar att leda till ökad konsumtion genom att den kan skapa utrymme för ännu mer konsumtion. Genom en kombination av digitalisering och kraftfull miljöpolitik skulle regeringen kunna skapa stora möjligheter för en mer hållbar konsumtion.

- Sverige har ett IT-politiskt mål som säger att vi ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det är ett bra mål men vi kan konstatera att det satsas mer på själva digitaliseringen än på att använda den för att skapa ett mer hållbart samhälle, säger Åsa Moberg, docent vid KTH.

- Digitaliseringen kan hjälpa oss att uppnå miljömålen, men då måste den kombineras med en radikal miljöpolitik. Samtidigt kan digitaliseringen skapa acceptans för just en sådan politik genom att den erbjuder alternativ till resurskrävande aktiviteter, säger Mattias Höjer, professor och föreståndare för CESC.

Läs rapporten och på DN debatt vad forskarna menar med en radikal miljöpolitik.

Ladda ner hela rapporten här .

Läs rapportens författare på DN debatt 28 april 2015.

KONTAKTUPPGIFTER TILL FORSKARNA SOM SKRIVIT RAPPORTEN:

Mattias Höjer, hojer@kth.se , 08-79006451, 070-7616451

Åsa Moberg, docent, asa.moberg@abe.kth.s e, 08-790 85 14

Greger Henriksson, docent, greger.henriksson@abe.kth.se , 08-790 83 19

Mer om Naturvårdsverkets rapport

Idag, den 28 april 2015 publiceras en rapport om Digitalisering och hållbar konsumtion som tre forskare från CESC, Center for Sustainable Communications på KTH, skrivit på uppdrag  av Naturvårdsverket.

Syftet med studien har varit att belysa om, och i så fall hur, användningen av digitala tjänster kan bidra till omställningen till ett resurseffektivt samhälle och minskad miljöpåverkan.

Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att göra en fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål. Rapporten som publiceras idag ingår som en del i underlaget till detta uppdrag. Läs Naturvårdsverkets pressmeddelande här .

Innehållsansvarig:cesc-info@kth.se
Tillhör: Centre for Sustainable Communications
Senast ändrad: 2015-04-28