Till innehåll på sidan

CESC-forskare på DN debatt: "Så kan köerna försvinna utan dyra vägbyggen"

CESC-forskare på DN-debatt om digitaliseringens möjligheter (12/4-15)

Publicerad 2015-04-14

Lösningen på storstädernas trafikkaos är inte gigantiska nyinvesteringar, utan bättre resursutnyttjande.

Det finns uppseendeväckande stora lediga resurser i storstädernas trafiksystem och en marginellt förändrad användning av fordon, vägar och spår skulle möjliggöra flerdubbla förflyttningar av människor och gods i städer som Stockholm, Göteborg och Malmö/Köpenhamn utan stora investeringar, skriver Anna Kramers och Anders Gullberg, bägge forskare på CESC, på DN debatt.

Läs hela artikeln här.

Kontakt: Anders Gullberg: 0761-23 17 44, mejl  anders.gullberg@urbancity.se eller Anna Kramers: 08- 790 85 02 mejl:  kramers@kth.se

Innehållsansvarig:cesc-info@kth.se
Tillhör: Centre for Sustainable Communications
Senast ändrad: 2015-04-14