Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Anders Gullberg KTH: "Dags att föra en aktiv och djärv digitaliseringspolitik"

Published Jun 21, 2017

Anders Gullberg med koppling till CESC och numera på KTH Mistra SAMS  skriver på DN Debatt 18 juni.

I den nya ekonomin är data den strategiska råvaran och samhället är beroende av stora plattformsföretag. De måste därför, i likhet med bankerna, drivas på ett ansvarsfullt sätt. Nu är uppgiften att stävja maktkoncentrationen och samtidigt ta vara på det positiva i digitaliseringen

Läs hela artikeln här: 

www.dn.se/debatt/dags-att-fora-en-aktiv-och-djarv-digitaliseringspolitik/