Skip to main content

Miljöstrategidagarna: 8 CESC-forskare i ett spår

Published Oct 25, 2016

Den 10 november deltar CESC med 8 forskare i ett spår inom ramen för Miljöstrategidagarna.

Rätt använd kan digitalisering bidra till en hållbar utveckling och det finns närmast en oöverskådlig bredd av möjliga IT-tillämpningar kopplade till bland annat hållbar konsumtion, transporter, energi, mat och resor. Exempelvis IT-lösningar som informerar allmänheten och leder till miljösmarta vardagsval, sensorer som sniffar upp gasläckor, effektiva applikationer för delning och digitala lösningar för bättre flöden och lägre utsläpp i trafiken.

I det här spåret som leds av CESC, Centre for Sustainable Communications, vid KTH, deltar hela åtta forskare (!) med var sitt expertområde. Som deltagare ges du tillfälle att lyssna till och workshoppa med tre av dem.

Anders Gullberg: Sputify (Synch/Stockholm/Sweden Platform for Urban Transport) – Storstadstrafik utan köer och trängsel.

Cecilia Katzeff: Ekopanelen – ”Hur data kan stödja inköp av ekologiska livsmedel”

Hanna Hasselqvist och Mia Hesselgren: Ett bilfritt år: Hur kan staden designas för att välkomna bilfria familjer?”

Mattias Höjer: Minskade klimatutsläpp med bättre underhåll – sensorer på Streetview hittar gasläckor

Miriam Rivera: ”Hur kan delande i staden bidra till minskad miljöpåverkan”

Teo Enlund: Solceller – Varför inte? Solceller är idag en etablerad produkt som är bra både för miljön och plånboken. Ändå är det få som skaffar dem. Varför och vad kan vi göra för att ändra på det? Det har vi tittat närmare på!

Tina Ringenson: ”Planering av den smarta staden – för mindre miljöpåverkan. Lärdomar från sex städer”

Mer information och två-dagarskonferensens hela program hittar du här.

Page responsible:cesc-info@kth.se
Belongs to: Centre for Sustainable Communications
Last changed: Oct 25, 2016