Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Sustainable consumption – from niche to mainstream

Nytt Mistra-program om 45 Mkr, lett av KTH

Published Jun 12, 2017

Mistra beviljar ett anslag om 45 miljoner till ett nytt forskningsprogram om hållbar konsumtion. KTH kommer att leda arbetet där ett antal betydelsefulla aktörer från akademin, näringslivet och den offentliga sektorn ingår, och dessa bidrar med ytterligare åtta miljoner i medfinanisering.

Programmet som heter "Sustainable consumption – from niche to mainstream" kommer att ledas av docent Åsa Svenfelt och universitetslektor Karin Bradley på KTH. Vi på Centre for Sustainable Communications är extra stolta eftersom de båda har kopplingar till vårt forskningscentrum.

- Informations- och kommunikationsteknologi kommer att vara en del av de flesta praktiker som vi kommer att undersöka inom programmet, säger Åsa Svenfelt.

Läs hela artikeln här: