Digitalisera för hållbarhet – så kan IT fungera som ett verktyg för hållbar utveckling!

Anmälan

Samhället digitaliseras i en allt snabbare takt. Det innebär stora utmaningar, men skapar också enorma möjligheter att använda digitaliseringen som ett verktyg för att lösa konkreta miljö- och samhällsproblem. Välkommen till ett seminarium om hur IT kan bidra till en hållbar samhällsutveckling och framtid!

Centre for Sustainable Communications vid KTH har under tio års tid forskat kring digitaliseringens roll för en hållbar utveckling. Under dagen tar vi ett helhetsgrepp kring hur IT kan bidra till att lösa stora samhällsproblem, både med utgångspunkt i lärdomar från vår forskning och i samtal med representanter från politik, näringsliv, forskning och myndigheter. Medverkar gör bland annat digitaliseringsminister Peter Eriksson, Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr, Ericssons hållbarhetschef Mats Pellbäck Scharp och Viable Cities programchef Olga Kordas, KTH

På förmiddagen bjuder vi in till tio parallella samtalsstationer kring digitalisering och hållbarhetsutmaningar. På eftermiddagen blir det panelsamtal och talare som delar med sig av sina perspektiv på hur och varför digitalisering spelar roll för hållbar utveckling. Dagen avslutas med ett öppet mingel.

Datum och tid: Tisdag den 21 november, kl. 9.30–16.00. Kaffe och smörgås serveras från klockan 9.00. Halvdagsdeltagande är möjligt, se mer information i anmälningsformuläret.

Plats:  Nalen, Regeringsgatan 74, i Stockholm.

Program: Se programmet här

Varmt välkommen!

Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast den 15 november. Om du uteblir trots anmälan debiteras 500 kr.

Om CESC

Centre for Sustainable Communications, CESC, vid KTH har i 10 år forskat kring digitalisering och hållbar utveckling tillsammans med partners från näringsliv och myndigheter. Centret finansieras av Vinnova och partners är bland annat Coop, Ericsson, Stockholms stad, Telia, Stockholms läns landsting samt Täby kommun. Även andra företag och myndigheter har deltagit i forskningsprojekt genom åren. Vår mission är att bedriva innovativ forskning om IT för hållbar utveckling, och att bidra till en förändring av samhället i hållbar riktning.

Top page top