Skip to main content

Den svenska IT-sektorns fotavtryck vad gäller energiförbrukning och koldioxid, 1990-2015 och framåt

Denna artikel sammanfattar en detaljerad studie hur fotavtrycket för energi och koldioxid från IT-, konsumentelektronik och mediesektorn har utvecklats under perioden 1990-2015 och hur trenden ser ut framåt. De flesta liknande studier förutspår, och har länge förutspått, att den IT-relaterade energi- och miljöbelastningen kommer att fortsätta öka i takt med datatrafikens utveckling. Den här studien pekar dock på ett trendbrott i Sverige. Efter en topp år 2010 minskar energins och koldioxidens fotavtryck - trots att datatrafiken växer kraftigt (nästan exeponentiellt) och trots att vi är mer uppkopplade än någonsin tidigare.

Läs hela sammanfattningen här, med länk till den fullständiga artikeln. Den svenska IT-sektorns fotavtryck vad gäller energiförbrukning och koldioxid, 1990-2015 och framåt (pdf 296 kB)

Page responsible:cesc-info@kth.se
Belongs to: Centre for Sustainable Communications
Last changed: Mar 06, 2017