Skip to main content

Design för hållbarhet: Genombrott eller suboptimering?

Tunnare, ljusare och med lägre energiförbrukning. Det är argumenten för nästa generations bildskärmar. OLED kallas den nya teknologin och förhoppningen är att dessa skärmar på sikt ska kunna ersätta de LED-skärmar som idag finns i våra tv-apparater, datorer och mobiler. Till skillnad från LED så drar OLED-skärmar ingen energi alls på de delar av skärmen som är svarta, men dessvärre drar de mer energi när ljusare partier ska visas. I den här artikeln från KTH vrids och vänds det på krocken mellan den lockande låga energiförbrukningen, användarnas vanor och det faktum att de flesta webbsidor har vit bakgrundsfärg. Exemplet väcker viktiga frågor om var man drar gränsen för det man ska undersöka och hur man ska utvärdera hållbar teknologi.

Läs hela sammanfattningen här med länk till den fullständiga artikeln.  Design för hållbarhet: Genombrott eller suboptimering? (pdf 397 kB)

Page responsible:cesc-info@kth.se
Belongs to: Centre for Sustainable Communications
Last changed: Mar 06, 2017