Skip to main content

Planering av den smarta staden - för mindre miljöpåverkan Lärdomar från sex städer

Städer världen över satsar på att bli "smartare" och mer hållbara genom digitalt stödda initiativ och lösningar av olika slag. I den här artikeln utforskas sådana lovande initiativ och lösningar, med fokus på om de faktiskt minskar negativ miljöpåverkan och på vilka lärdomar som kan dras rörande städers stöd och implementering. I artikeln undersöks vilken potential satsningarna har att minska miljöpåverkan genom att 1. ersätta eller intensifiera användandet av produkter, utrymmen, resor och transporter 2. effektivisera olika aktiviteter eller att 3. informera människor i staden om mer miljösmarta val.

Läs hela sammanfattningen här, med länk till den fullständiga artikeln.  Planering av den smarta staden - för mindre miljöpåverkan Lärdomar från sex städer.pdf (pdf 349 kB)

Page responsible:cesc-info@kth.se
Belongs to: Centre for Sustainable Communications
Last changed: Mar 06, 2017