Supporting Loose Forms of Collaboration - Using Linked Data to Realize an Architecture for Collective Knowledge Construction

Tid: To 2014-05-22 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedsv 26, KTH

Ämnesområde: Medieteknik, Medieteknik och grafisk produktion

Respondent: Hannes Ebner , MID

Opponent: Dr John Breslin, Electronic Engineering, School of Engineering and Informatics

Handledare: Marko Turpeinen

Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2018-12-17