Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Värdering av ekosystemtjänster - En ekonomisk ansats för att studera vägar mot ett mer hållbart naturresursutnyttjande

Tid: On 2014-11-05 kl 14.00

Plats: KTH-Campus, Sal: Q24, Plan 2, Osquldasväg 6B

Medverkande: Cecilia Håkansson

Exportera till kalender

Beslutsfattare med ansvar för att förvalta och skydda naturresurser och de ekosystemtjänster som de tillhandahåller måste ofta fatta svåra beslut som innebär kompromisser mellan såväl olika aktörers intressen som mellan olika ekosystemtjänsters värde. Värdering av icke-marknadssatta nyttigheter är ett verktyg som används för att bedöma ekosystemtjänsters värde och erbjuder ett sätt att göra prioriteringar mellan och motivera olika åtgärder. Under de senaste åren har ett antal nationella och internationella initiativ tagits i syfte att få en mer hållbar förvaltning av våra ekosystemtjänster, vilket ökat efterfrågan från beslutsfattare på sådana verktyg som kan kvantifiera ekosystemtjänsters icke-marknadsprissatta värden. I Sverige finns det till exempel ett beslut om att värdet av ekosystemtjänster skall vara allmänt känt och integreras i ekonomiska ställningstaganden och politiska avväganden senast 2018 (Ds 2012:23). Liknande anvisningar ges via ”EU:s strategi för biologisk mångfald till 2020” och ”EU:s färdplan för ett resurseffektivt Europa”. Denna presentation avser att ge en övergripande bild av vad som avses med värde, varför det är relevant att sätta ett monetärt värde på ekosystemtjänster och hur detta kan göras för ekosystemtjänster som inte har ett pris på en marknad. Metodiken kommer att illustreras med hjälp av praktiska tillämpningar som även belyser hur metodiken kan användas för att värdera attribut som inte ingår i konceptet ekosystemtjänster, samt hur resultat från värderingsstudier kan användas för att studera intressekonflikter och för att ge policyrekommendationer.

Lärarkommitté:

Ordförande, Dr. Tigran Haas (KTH – Urbana och Regionala Studier)

Lärarrepresentatnt: Prof. Berit Balfors (KTH-Mark och Vattenteknik)

Studentrepresentant: Emma Risén (KTH-Industriell Ekologi)