Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

7 juli 11:00: Digitalisering för delande - vad rör det miljön?

Per Bolund med flera kommer att delta och lyfta frågor kring digitalisering, delningsekonomi, politik och miljö. Varmt välkomna fredagen den 7:e juli kl 11, på Teaterskeppet i Visby hamn!

Delningsekonomi handlar om att dela bland annat ytor och saker istället för att äga. Vilken typ av delande medför mest miljönytta? Hur kan vi med hjälp av digitalisering och politik puffa konsumtionen ditåt? Vilka är riskerna med delande ur ett miljöperspektiv? Hur kan de undvikas?

Debatten om delande fokuserar ofta på sociala fördelar, medan miljöeffekter som kan uppstå eller uppnås genom delandet hamnar i skymundan. Det kan handla om att resursanvändning ökar eller minskar. Vilken typ av delande medför mest miljönytta? Hur kan vi med hjälp av digitalisering och politik puffa delandet ditåt? Vilka är riskerna ur ett miljöperspektiv? Kan de undvikas genom digitalisering och politik? Centre for Sustainable Communications har forskat kring digitalisering, delande och hållbar utveckling i 10 år och bjuder in till ett seminarium i Almedalen för att lyfta dessa frågor och öka förståelsen för hur digitalisering kan bidra till en hållbar delningsekonomi. 

Centre for Sustainable Communications har forskat kring digitalisering, delande och hållbar utveckling i 10 år och bjuder in till ett seminarium i Almedalen för att lyfta dessa frågor och öka förståelsen för hur digitalisering kan bidra till en hållbar delande-ekonomi.

I ett panelsamtal diskuteras hur digitalisering kan stödja delandet så att det faktiskt leder till minskad resursanvändning.

Medverkande: 

  • Per Bolund, Finansmarknads-, konsument- och bitr. finansminister, Miljöpartiet
  • Martin Ådahl, Chefsekonom, Centerpartiet
  • Åsa Minoz, Expert på innovation och delnings-/kollaborativ ekonomi, ModigMinoz
  • Martin Ådahl, Chefsekonom, Centerpartiet
  • Magnus Lindwall, Business Development & Sustainability Manager, Telia Company
  • Anna Kramers, Programchef, KTH Mistra SAMS - Sustainable Accessibility and Mobility Services

Samtalet inleds och modereras av Mattias Höjer, Föreståndare och professor i Miljö- och framtidsstudier, KTH Centre for Sustainable Communications

Den 7:e juli kl 11-12, på Teaterskeppet, lilla matsalen, Visby hamn. Vi bjuder på lunchwraps, så långt de räcker.

Varmt välkomna!

Länk till evenemanget i det officiella Almedalsprogrammet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centre for Sustainable Communications, CESC, är ett tvärvetenskapligt Vinnex-centrum vid KTH. Övriga partners är Coop, Ericsson, Stockholm stad, Telia Company, TRF/Tillväxt och regionplaneförvaltningen samt Täby kommun. CESCs mission är att bedriva innovativ forskning om IT och kommunikation för hållbarhet och att bidra till en förändring av samhället i hållbar riktning.
_________________________________________________________________

Vid frågor, kontakta gärna Anna Volckerts Kommunikationsansvarig volckerts@kth.se
08-790 64 52, 070-778 64 52