Skip to main content

IVL Conference: "Tillståndet i miljön"

Välkommen till den tolfte i raden av Tillståndet i miljön den 1 juni på Grand Hôtel i Stockholm. En konferens fylld med med aktuella debatter och samtal om de miljö- och hållbarhetsfrågor som är på agendan just nu ‒ och de som kommer att påverka Sverige framöver. Från CESC deltar Cecilia Katzeff och berättar om 'Smarta elnät – effekter på miljö och slutkonsument' samt Coop's Louise König smed temat: 'Att använda informations- och kommunikationsteknik och data för mer hållbar konsumtion'

I år ligger fokus på digitalisering för minskad miljöpåverkan, den nya cirkulära ekonomin och det klimatneutrala Sverige.

Time: Wed 2016-06-01

Location: Grand Hôtel

Mer info och fullständigt program här:  tim.ivl.se

Page responsible:cesc-info@kth.se
Belongs to: Centre for Sustainable Communications
Last changed: May 23, 2016