Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Stormvarning Possibilities sessions - with among others; Anna Kramers

Vägen mot 1,5 graders uppvärmning- Energi, transport, smarta elnät och ICT 


Time: Mon 2016-05-09 17.30 - 19.00

Location: Hornhuset, Laika, Långholmsgatan 15B

Export to calendar

Tillsammans med forskare, psykologer, filosofer, journalister och artister förs det viktiga samtalet om förändringsmöjligheterna att nå klimatmålet. Moderator: Susanna Baltcheffsky Chefredaktör Ny Teknik Artist: Joel Alme DJ: Y+M Gäster: Misse Wester, doktor psykologi KTH, och Anna Kramers, Avdelningschef miljöstrategisk analys, PhD, forskare vid KTH m. fl.

www.facebook.com/stormvarning